Koliko orijentacija krova i nagib utiče na efikasnost sistema

solarni paneli uticaj orijentacije i nagiba

Uprkos rasprostranjenim misljenjima da za montažu solarnih panela moraju biti idealni uslovi – čist jug i nagib krova oko 30-35 stepeni, to u praksi je retko kada je tako.

Na slici iznad su prikazane varijacije odstupanja od idealnog juga i od idealnog nagiba od 35 stepeni u kom slučaju je iskorišćenost solarnog sistema 100%.

Ako recimo imamo objekat čija je orijentacija istok i nagib krova 15 stepeni, sistem će raditi kapacitetom 85% od idealnog slučaja, što nisu zanemarljivi gubici, ali nije ni tragična situacija.Naše iskustvo je pokazalo da su svi krovovi orijentisani ka jugu, jugoistoku i jugozapadu idealni za montažu, ali da i čist istok ili čist zapad može dati dosta dobru proizvodnju na godišnjem nivou.

Što se tiče nagiba krova, leti će veću proizvodnju imati krovovi sa manjim nagibom, dok će zimi biti veća proizvodnja na krovu pod uglom od 45 stepeni, nego na krovu od 10 stepeni.Svakako, jako je bitno odraditi proračun očekivane proizvodnje u licenciranom softveru za dati objekat, odraditi dobro dispoziciju solarnih panela i raspored panela po stringovima, kako bi se maksimalizovala proizvodnja i kako bi se postigao maksimum na datoj lokaciji.